Ad hoc momsrådgivning fra en skatteekspert

Står I akut og mangler en momsekspert til håndtering af konkrete momsudfordringer for eksempel fradragsret ved køb af mobiltelefoner eller PC, ved drift af medarbejderkantiner, i forbindelse med implementering af et nyt ERP-system, ved introduktion af nye aktiviteter, ved ændring af virksomhedsstrukturen, ved udlejning af fast ejendom, ved handel med udlandet eller ved etablering af et holdingselskab, så læs her, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Jeg kan blandt andet assistere med
 • Momsmæssig vurdering af virksomhedens forskellige aktiviteter herunder om momsfrie aktiviteter eventuelt er lønsumsafgiftspligtige
 • Vurdering af virksomhedens momsfradragsret herunder håndteringer af køb, hvor der er begrænset, skønsmæssig eller ingen momsfradragsret for eksempel ved personalegoder, medarbejder-mobiltelefoner, Wi-Fi og pc’er, hvidpladebiler etc.
 • Momsmæssig vurdering af intercompany transaktioner
 • Sikre korrekt momsmæssig håndtering af virksomhedens køb og salg af varer og ydelser til og fra udlandet
 • Momsmæssig vurdering af medarbejderkantinen herunder bespisning af forretningsforbindelse mv.
 • Beregning af virksomhedens pro-rata sats (delvis momsfradrag)
 • Momsmæssig håndtering af køb, salg og udlejning af fast ejendom herunder køb og salg af byggegrunde og nye bygninger
 • Virksomhedens godtgørelse af elafgift
 • Momsmæssig assistance i forbindelse med implementering af SAP S/4Hana eller D365
 • Transaktion mapping af virksomheders nationale og internationale købs-, salgs- og intercompany transaktioner herunder opsætning af momskoder i ERP-systemer og korrekt momsmæssig opsætning af debitorer og kreditorer
 • Momsmæssigt uddannelses-/kompetenceløft af medarbejdere
 • Udarbejdelse af moms strategi, vejledninger, instrukser, manualer mv.
 • Sparring med forretningen omkring momsmæssige udfordringer og risici
Er du interesseret i at høre mere og finde ud af, om dette kunne være noget for jeres virksomhed?