Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Hvad har Skattestyrelsen fokus på, når de kommer på momskontrol? (Vejle)

Momskonsulenten - VAT billde

Kurset vil være målrettet de momsområder, hvor virksomhederne erfaringsmæssigt ofte begår fejl og som Skattestyrelsen specielt har fokus på, når de kommer på momskontrol.

Målgruppe

Regnskabs- og økonomimedarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens momshåndtering i forbindelse med oprettelse af debitorer/kreditorer i økonomistyringssystemet, bogføring af købs- og salgsmoms samt internationale transaktioner, angivelse af moms, herunder ”Rubrikoplysninger” vedr. internationale transaktioner til Skattestyrelsen og indberetning af EU-salg uden moms/VIES – og selvfølgelig alle andre, som ønsker et overblik over hvad Skattestyrelsen har fokus på, når de kommer på momskontrol.

Udbytte

Du vil på kurset:

 • Opnå kendskab til reglerne for korrekt opgørelse af kantinemoms herunder introduktion til de forskellige forenklede metoder
 • Få en forståelse for de generelle betingelser for retten til momsfradrag herunder fakturaregler og eventuel begrænsning af momsfradragsretten
 • Få indblik i reglerne om handel med varer og ydelser på tværs af landegrænser – herunder sikring af korrekt indberetning af handel med udlandet til EU-salg uden moms og på momsangivelsen
 • Opnå kendskab til momsreglerne vedrørende udlejning af fast ejendom
 • Opnå kendskab til mulige momsfrie aktiviteter herunder eventuel registrering for lønsumsafgift
 • Opnå kendskab til nye rente- og periodiseringsregler og derved undgå betaling af renter til Skattestyrelsen 

Indhold

På kurset gennemgår vi:

 • Moms i virksomhedskantiner mv. (kantinemoms)
 • Momsfradragsret
  • Skønsmæssig momsfradragsret – mobil, PC, mv.
  • Begrænset fradragsret – leasing, evt. restaurationsydelser, parkeringspladser, varebiler mv.
  • Momsfradrag i holdingselskaber inkl. rette omkostningsbærer
 • Handel med udlandet herunder
  • Introduktion til de overordnede regler for køb og salg af varer og ydelser over landegrænser
  • Indberetning til EU-salg uden moms (VIES)
  • Indberetning til momsangivelsen
  • Faktura- og regnskabskrav
 • Fast ejendom
  • Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom
  • Parkeringspladser
  • Privat udlejning
  • Momsfradrag
 • Mulige momsfrie aktiviteter herunder begrænsning af momsfradragsretten og eventuelt registrering for lønsumsafgift
 • Diverse moms-emner
  • Faktureringsregler
  • Tab på debitorer
  • Introduktion til korrekt udfyldelse af momsangivelsen
 • De nye renteregler herunder
  • Periodisering af moms
  • Årsregulering delvis momsfradragsret

Hvornår

18. april 2023 @ 9:00 16:00

Hvor

Vejle

Pris

4.495 kr. ekskl. moms

Flere deltagere fra samme virksomhed

Ved flere deltager fra samme virksomhed, gives der 25 procent rabat på efterfølgende deltagere. Tilmeld og betal for hver deltager individuelt og angiv virksomhedsnavn, så vil virksomheden efterfølgende modtage en kreditnota på de 25%.

Afbud

Du kan afmelde dig momskurset uden beregning op til tre uger før kursusstart. Du kan naturligvis også give din plads til en kollega helt frem til afholdelse. Se øvrige vilkår.

Gæste-underviser

Grethe Christensen

Grethe er ansat i afdelingen Store Selskaber i Skattestyrelsen og har og i mere end 20 år altovervejende arbejdet med moms i relation til momskontrol – i højere og højere grad med fokus på korrekt anvendelse af de juridiske momsregler, mere end på det regnskabstekniske. Grethe har herudover undervist i moms i en række forskellige sammenhænge. Ud over en lang række kurser internt i skatteforvaltningen har det bl.a. omfattet EU-opgaver i forskellige medlemslande, momsfag på eksterne uddannelser som fx Diplom i skat og emneorienterede kurser for forskellige virksomheder og organisationer. Ved siden af sin ansættelse i Skattestyrelsen er Grethe så at sige ”rejsende i momsreglerne”, sådan som de forvaltes af Skattestyrelsen.