Indlæser Begivenheder

Energiafgifter – fradrag og godtgørelse (Hovedstaden)

Momskonsulenten - energiafgifter

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter – fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter.

Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgås betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

Målgruppe

Regnskabs- og økonomimedarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens håndtering af godtgørelse af energiafgifter inklusive bogføring, samt angivelse til myndighederne via momsangivelsen. Alle andre, som ønsker et overblik over reglerne for godtgørelse af energiafgifter, er selvfølgelig også meget velkomne.

Indhold

Nye regler for afgift på overskudsvarme fra 2022.

Ny Grøn Skattereform aftalt – betydning for virksomheders energiafgifter.

Energiafgifter

 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!
 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  
 • Regler for opladning af el-biler
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Nye regler medfører radikale ændringer for afgift på overskudsvarme fra 1. januar 2022
 • Ny certificeringsordning muliggør fritagelse for afgift 
 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.
 • Betydning af VE-energi

Grøn skattereform – aftale om kommende energibeskatning på plads

 • Betydningen for virksomhedernes energibelastning

Fradrag for vandafgift

 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)
 • Momsfrit og momspligtigt salg

Hvad kan du opnå godtgørelse for? 

 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse
 • Procesenergi – let proces/tung proces – forskelle
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Udnyttelse af overskudsvarme

Hvordan beregnes godtgørelsen?

 • Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
 • Faldgruber og risikoområder

NOx-afgift

Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding

 • Afgiftspligtigt område
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Cases og praktiske opgaver

Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs.

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.

”Skattestyrelsens vurdering af ansvaret indenfor godtgørelse af energi- og miljøafgifter nærmere sig det objektive ansvar”.

Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’. 

Hvornår

oktober 2 @ 9:00 16:00

Hvor

Hovedstaden

Pris

2.995 kr. ekskl. moms
Køb din plads

Flere deltagere fra samme virksomhed

Ved flere deltager fra samme virksomhed, gives der 25 procent rabat på efterfølgende deltagere. Tilmeld og betal for hver deltager individuelt og angiv virksomhedsnavn, så vil virksomheden efterfølgende modtage en kreditnota på de 25%.

Afbud

Du kan afmelde dig kurset uden beregning op til tre uger før kursusstart. Du kan naturligvis også give din plads til en kollega helt frem til afholdelse. Se øvrige vilkår.

Underviser

Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly