Indlæser Begivenheder

Kreditorbogholderiet – Moms & skat (Vejle)

Kursus om kendskab til de moms- og skattemæssige fradragsregler, som er en forudsætning for en korrekt håndtering af bilag til bogføring. Endvidere et kendskab til afstemningsrutiner som er vigtige at kende til f.eks. i forbindelse med skatte- og momsindberetninger. Kurset er opdelt således at de skattemæssige og momsmæssige forhold hver for sig - henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen.

Kursus om kendskab til de moms- og skattemæssige fradragsregler, som er en forudsætning for en korrekt håndtering af bilag til bogføring. Endvidere et kendskab til afstemningsrutiner som er vigtige at kende til f.eks. i forbindelse med skatte- og momsindberetninger. Kurset er opdelt således at de skattemæssige og momsmæssige forhold hver for sig – henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen.

Målgruppe

Regnskabs- og økonomimedarbejdere, bogholdere, revisorer og revisorassistenter, som hjælper til med bogføring. Alle andre, som ønsker et overblik over de skatte- og momsmæssige fradragsregler, er selvfølgelig også meget velkomne.

Udbytte

 • Skat og moms – om “forskelle og ligheder”
 • Det moms- og skattemæssige fradragsbegreb – forskelle og ligheder
 • Almindelige betingelser for retten til momsfradrag og skattefradrag
 • Kendskab til udgifter med begrænset eller ingen fradragsret 
 • Kendskab til reglerne for viderefakturering af udgifter og udlæg  
 • Udtagning af aktiver fra virksomhed
 • Vigtige afstemningsrutiner – herunder ved lovpligtige indberetninger
 • Momsmæssige håndtering ved køb af investeringsgoder
 • Få kendskab til de nye renteregler ved efterangivelser og korrektioner til tidligere indberettet moms
 • Orientering om godtgørelse af el- og vandafgift

Indhold

Formiddag: 9.00 – 12.00:

De skattemæssige fradragsregler                

 • Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
 • Udgifter som er gjort fradragsberettigede 

Lovpligtige skatteafstemninger

 • Nye lovkrav om afstemning af skatteindberetninger
 • Hvilke afstemninger er omfattet
 • Hvordan foretages afstemning
 • Hvornår skal afstemning foreligge

Personalegoder eller personalepleje

 • Personalegoder eller skattefri personalepleje
 • Fuld, begrænset eller ingen fradragsret
 • Multimedieområdet:  Telefon, PC’er, internet mv.
 • Mindre og “andre” personalegoder – grænseværdier
 • Personalearrangementer: Fester, julefrokoster, motionsløb, ”teambuilding” m.v.
 • Personaleforeninger
 • Skattefri godtgørelser – muligheder og faldgruber Sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt mv.

Arbejdsgiverpligter i forhold til personalegoder            

 • Indberetningspligt på personalegoder – Status på aktuelle regler for indberetning og bagatelgrænser
 • Arbejdsgivers kontrolpligter i forhold til visse personalegoder
 • Den praktiske styring af personalegoder i virksomheden

Rejseomkostninger

 • Transport, ophold og fortæring – overblik over reglerne 
 • Skattefri rejsegodtgørelse – muligheder
 • Indberetningsregler samt arbejdsgivers egenkontrol

Kørsel i personbiler og varebiler

 • Fri bil eller skattefri befordringsgodtgørelse?
 • ”Specialindrettede” køretøjer – særlige regler
 • Skiftende arbejdssteder og vagtordninger • Skattefri befordringsgodtgørelse, – herunder 60-dages reglen

Reklame-/repræsentation

 • Reklame, repræsentation og kommerciel gæstfrihed
 • Mødeservering i egne lokaler
 • Arbejdsgiverbetalte madordninger
 • Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?
Pause: 12.00 – 13.00
Eftermiddag: 13.00 – 16.00:

Moms – fradragsregler

 • Momsfradragsret
  • Skønsmæssig momsfradragsret fx mobil, PC og Wi-Fi til medarbejdere mv.
  • Begrænset momsfradragsret – leasing af biler, restaurationsydelser, parkeringspladser, varebiler, sponsorater, arbejdstøj, reklame/repræsentation mv.
  • Ingen momsfradragsret – hvidpladebiler, diverse personalegoder mv.
  • Momsfradrag i holdingselskaber inkl. rette omkostningsbærer
 • Moms i virksomhedskantiner herunder medarbejder- og mødebespisning
 • Køb af investeringsgoder og opgørelse af reguleringsforpligtelse for moms
 • Godtgørelse af el- og vandafgift
 • Diverse momsemner:
  • Faktureringsregler
  • Tab på debitorer
  • Introduktion til korrekt udfyldelse af momsangivelsen
  • Viderefakturering og udlæg
  • Krav om afstemning af moms
 • De nye renteregler herunder
  • Periodisering af moms
  • Årsregulering delvis momsfradragsret

Hvornår

juni 15 @ 9:00 16:00

Hvor

Vejle

Pris

3.495 kr. ekskl. moms
Køb din plads

Flere deltagere fra samme virksomhed

Ved flere deltagere fra samme virksomhed, gives der 25 procent rabat på efterfølgende deltagere. Tilmeld og betal for hver deltager individuelt og angiv virksomhedsnavn, så vil virksomheden efterfølgende modtage en kreditnota på de 25%.

Afbud

Du kan afmelde dig kurset uden beregning op til tre uger før kursusstart. Du kan naturligvis også give din plads til en kollega helt frem til afholdelse. Se øvrige vilkår.

Gæste underviser – skat

TBA